”Leta fel” eller leta rätt?

Är du en person som främst ser positiva sidor och egenskaper hos din hund eller ligger ditt fokus på problem och saker som går snett?

Nedan följer ett inlägg om detta! Men först vill jag dela med mig av några meningar som fick iallafall mig att börja refelektera över mitt tankesätt.

”Att se möjligheter istället för hinder”
I varje situation som uppkommer kan vi välja hur vi ska tolka den.
Jämför:
”Vad kul att du äntligen är här!” med ”Vad trist att du blev sen …”
Situationen är densamma, men hanteras på två helt olika sätt. Den ena reaktionen känns positiv och uppmuntrande, den andra negativ och lite anklagande.

När jag läste detta började jag fundera:
– Vart lägger jag egentligen fokuset när jag tränar och umgås med min hund?
Antingen väljer vi att leta efter det positiva, beteenden vi uppskattar, och belönar dem (för att då mer av dem.) Eller så letar vi efter det negativa, alltså icke uppskattade beteenden och korrigerar dem (för att få mindre av dem.)

Alternativ 1
Vi lägger fokus på det positiva!
Vi belönar de önskade beteendena (det vi vill ha mer av) och ser till att övriga beteenden inte blir belönade/förstärkta. Hunden upprepar då de beteenden som leder till belöning och de övriga som inte ger någon utdelning kommer att försvinna. (Ingen slösar energi på beteenden som inte lönar sig).

Alternativ 2
Vi lägger fokus på det negativa!
Vi straffar de oönskade beteenden (de vi inte vill ha) och låter hunden slippa straff/korrigering när den utför önskade beteenden. Hunden upprepar då de beteenden är den slipper korrigering och de övriga beteendena försvinner. (Ingen vill såklart bli korrigerad).

Ett konkret exempel på hur man kan lära en skällig hund att vara tyst genom att fokusera på det positiva:
Man bestämmer vilket beteende man vill ha, ”tystnad”, och belönar när hunden är tyst, först bara efter en sekund tystnad, sedan efter två sekunders tystnad osv. Hunden upprepar då beteendet ”att vara tyst” för att det leder till uppmärksamhet och positiva händelser.
Om man ska lära samma hund att vara tyst genom att fokusera på det negativa så gör man tvärt om och söker istället upp det beteendet man inte vill ha! I detta fallet, ”skall”, och utsätter hunden för något obehagligt såfort den skäller. Hunden upprepar då beteendet ”att vara tyst” för att undvika obehag.

Jag vet inte någon som tycker det är kul att tjata, korrigera och leta fel.
Men ändå ser jag folk som gör det varje dag.. Både på barn, sambo och framförallt hunden!
-Varför lägger vi så mycket fokus på att ”få bort felbeteenden” istället för att ”få mer av de positiva beteendena”?
Resultatet blir i stort sätt detsamma, oavsett om vi straffar bort felbeteenden eller belönar alla uppskattade beteenden! Båda vägarna leder till att vi får mer av det vi vill ha och mindre av det vi inte vill ha.. Så varför inte välja den positiva vägen där man bygger upp sin hund istället för att leta fel och straffa?

Vi vet också att en negativ inställning smittar av sig och skapar stress hos alla inblandade – och en positiv attityd ger energi, glädje och skapar samhörighet. Med tanke på detta så borde inte valet vara så svårt!

Om vi tänker efter så utför hunden (barn och sambo också för den delen) en rad av positiva beteende helt utan att få någon uppmärksamhet för det.. Bara se hur ofta hunden tar kontakt med dig på promenaden, lägger sig och vilar inomhus, beter sig trevligt mot människor eller hundar osv.. Det finns massor att förstärka! Om vi uppmärksammar och belönar dessa beteenden så förebygger vi att hunden tar till andra (oftast mindre uppskattade beteenden) som att skälla, hoppa eller ”lekbitas” i ett försök att få uppmärksamhet. Genom att fokusera på det positiva så försvinner de negativa successivt!

Hundar lever i nuet, visar sin uppskattning, blir glada varje gång vi kommer in genom ytterdörren även om vi bara varit borta en minut. De ger kärlek och försöker aldrig straffa oss..  Samanfattningsvis kan man säga att vi har en del att lära av våra hundar!

image